sa thải ole

sa thải ole

Cựu số 7 của United tin rằng chưa nên sa thải Ole Solskjaer【sa thải ole】:Huyền thoại của sân Old Tra