Lão tướng Anh Đức tham gia ban huấn luyện tuyển Việt Nam

Lão tướng Anh Đức tham gia ban huấn luyện tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đã bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm nay. Trước mắt