HLV Trương Việt Hoàng lý giải thất bại của Viettel trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

HLV Trương Việt Hoàng lý giải thất bại của Viettel trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Câu lạc bộ Viettel nhận thất bại sát nút 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà trong khuôn khổ vò