Tim Waale: “Danh hiệu MVP không quan trọng với tôi”

Tim Waale: “Danh hiệu MVP không quan trọng với tôi”

Sân nhà của Saigon Heat luôn là nơi dễ đến khó về ở VBA và chiến thắng áp đảo của các “Ông 30” trước