MU và các đội tháo chạy Super League phải đền 1,2 tỷ euro

MU và các đội tháo chạy Super League phải đền 1,2 tỷ euro

European Super League chưa hết chao đảo khi MU và 7 CLB khác đã tháo chạy được tiết lộ phải đền một