Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn

Quyền Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn: Bóng đá Việt Nam sẽ phát triển hơn

Tại buổi gặp ngày 11.1, Quyền Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã thay mặt lãnh đạo VFF cảm ơn các cán bộ nhâ